Preise

Saison von bis Preis/Woche
Neujahrswoche 05.01.2019 12.01.2019 1.500 Euro
Winterhauptsaison 12.01.2019 02.02.2019 1.200 Euro
Semesterferien/Faschingswoche 02.02.2019 09.03.2019 1.450 Euro
Winternachsaison 09.03.2019 13.04.2019 1.000 Euro
Osterferien 13.04.2019 07.04.2019 1.300 Euro
Frühling u. Sommervorsaison 23.04.2019 06.07.2019 1.000 Euro
Sommerhauptsaison 06.07.2019 07.09.2019 1.350 Euro
Herbsthauptsaison 07.09.2019 09.11.2019 1.000 Euro
Herbstnachsaison 09.11.2019 30.11.2019 850 Euro
Wintervorsaison 30.11.2019 21.12.2019 1.000 Euro
Weihnachten/Silvester 21.12.2019 04.01.2020 2.200 Euro/2.500 Euro