Preise

Saison von bis Preis/Woche
Neujahrswoche 04.01.2020 01.02.2020 1.200 Euro
Semesterferien/Faschingswoche 01.02.2020 07.03.2020 1.390 Euro
Winternachsaison 07.03.2020 04.04.2020 890 Euro
Osterferien 04.04.2020 14.04.2020 1.300 Euro
Frühlingssaison 14.04.2020 16.05.2020 890 Euro
Sommervorsaison 16.05.2020 14.06.2020 1.000 Euro
Sommerzwischensaison 14.06.2020 27.06.2020 890 Euro
Sommerhauptsaison 27.07.2020 12.09.2020 1.350 Euro
Herbsthauptsaison 12.09.2020 02.11.2020 890 Euro
Herbstnachsaison 02.11.2020 04.12.2020 790 Euro
Wintervorsaison 04.12.2020 23.12.2020 1.000 Euro
Weihnachten/Silvester 23.12.2020 06.01.2021 2.200 Euro/2.500 Euro